مشاوره شغلی،هدایت به فرصت شغلی،معرفی کارجو به دوره های آموزشی و فراهم کردن بیش ازنه هزار و سیصد فرصت شغلی در پنج سال و نیم اخیر
آدرس: خیابان امام نرسیده به چهارراه سپاه روبروی عمارت باقری-کاریابی مهارت
مدیریت: مژده سرچشمه پور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:42