آدرس: آذربایجان شرقی - مرند - خیابان شهید رجائی-ایستگاه- روبروی مرکز تعویض پلاک
مدیریت: مجتبی حاجی خیاط
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 فروردین 1402، ساعت 04:22