کاریابی فراگیر.کانون انجمن های صنفی کارگران استان خراسان رضوی به مدیریت فنی حسنیه حیدری
آدرس: طلاب خ مفتح6 پ170 دفتر پیشخوان 72191013کاریابی فراگیر
مدیریت: حسنیه حیدری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 19:55