مشاوره جذب استخدام نیرو و مشاوره شغلی و تامین نیروی انسانی
آدرس: خوانسار -پاساژ میلادنور-انتهای پاساژ
مدیریت: وجیهه بخشی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:52