زاهدان خیابان شریعتی پاساژ ستاره بلوچستان
آدرس: زاهدان تقاطع خیابان امام خمینی و شریعتی .مجتمع تجاری ستاره بلوچستان طبقه 2
مدیریت: عبدالکریم براهویی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 18:01