زاهدان خیابان شریعتی پاساژ ستاره بلوچستان
آدرس: زاهدان تقاطع خیابان امام خمینی و شریعتی .مجتمع تجاری ستاره بلوچستان طبقه 2
مدیریت: عبدالکریم براهویی
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:59