مرکز مشاوره شغلی و کاریابی
آدرس: شهرکرد خیابان فردوسی شمالی روبروی دانشگاه پیام نور فرهنگسرای شهرکرد
مدیریت: فاطمه شاهینی شمس آبادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:02