مرکز مشاوره شغلی و کاریابی
آدرس: شهرکرد خیابان فردوسی شمالی روبروی دانشگاه پیام نور فرهنگسرای شهرکرد
مدیریت: فاطمه شاهینی شمس آبادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
سه‌شنبه 1 اسفند 1402، ساعت 22:14