بطور اختصاصی در حوزه گردشگری و هتل‌داری و نساجی فعالیت دارد
آدرس: یزد خیابان امام کوچه چهلم جنب موزه سکه حیدرزاده
مدیریت: مریم ابوطالبی حسین ابادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:59