کاریابی تکاپو
آدرس: فارس - شیراز - خ زند بین خیام و آریانا -جنب پوشاک شیرین و فرهاد .ساختمان پارسه یک .طبقه اول
مدیریت: شهلا مولایی هکانی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:37