شهرستان رستم-شهر مصیری-روبروی سهام عدالت
آدرس: استان فارس شهرستان رستم شهر مصیری خیابان جمهوری روبروی دفر سهام عدالت
مدیریت: زینب تقی زاده چنارستان سفلی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:34