آدرس: جاسک خیابان شهید کشوری حنب صندوق کارآفرینی امید ساختمان قدیم کمیته امداد
مدیریت: ابوذر زینلی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
شنبه 25 فروردین 1403، ساعت 07:07