آدرس: جاسک خیابان شهید کشوری حنب صندوق کارآفرینی امید ساختمان قدیم کمیته امداد
مدیریت: ابوذر زینلی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:38