ارائه مشاوره شغلی به کارجویان و کارفرمایان معرفی به کار کارجویان ارائه خدمات اشتغال به اتباع خارجی
آدرس: شاهین شهر خیابان نظامی بین فرعی 1 و 2شرقی مجتمع آرین طبقه 2 واحد 3
مدیریت: سعیده کوهیان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 13:56