کاریابی نوین
آدرس: اردبیل - چهارراه بطرف شریعتی - روبروی بانک ملی - ساختمان ایرانیان بلوک B طبقه اول
مدیریت: محرم نژاد محرم نژاد

14 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 روز پیش)
 در نمین - نمین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اردبیل - اردبیل
بیمه دارد
فقط خانم
‌تمام‌وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اردبیل - شهرک 2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اردبیل - اردبیل- شهرک 1
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اردبیل - جنب استادیوم علی دایی
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اردبیل - جنب استادیوم علی دایی
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اردبیل - پشت بیمارستان امام
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نمین - شهرک 2
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در نمین - شهرک 2- میدان تلاش
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در اردبیل - میدا نبسیج- روبروی دانشگاه آزاد- سایت...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نمین - شهرک 2- نبش میدان صنعت- سمت چپ- خیابان...
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اردبیل - شهر اردبیل
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نیر - نرسیده به نیر- شهرک تخصصی آب سبلان
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در نیر - نرسیده به نیر- شهرک تخصصی آب سبلان
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:45