کاریابی همیار دارای مجوز قبول درخواست صدور ،تمدید، تجدیدو ابطال اتباع خارج و همچنین دارای امتیاز کسب مجوز انجام امورات بیمه بیکاری- قبولی در آزمون- می باشد
آدرس: بندرعباس- بلوار امام -شهرنمایش- روبروی بانک سپه - پاساژ شهر نمایش طبقه پایین
مدیریت: مهدیه آذری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:47