کد: 6094949

کاریابی نمونه

یزد، یزد
تاسیس 1400
کاریابی نمونه ودارای مجوز فعالیت کاریابی مجازی یزد کارا به نشانی www.yazdkara.ir
آدرس: یزد ابتدای بلوار آزادشهر
مدیریت: ناهید شاه محمودی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:12