مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی سامان بعنوان اولین کاریابی کاشان در سال 1384 ثبت و شروع به فعالیت نموده است
آدرس: کاشان میدان کمال الملک جنب ساختمان شیرین ساختمان شرکت فرش طبقه اول
مدیریت: مرتضی والی زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 15:05