مرکز مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی سامان بعنوان اولین کاریابی کاشان در سال 1384 ثبت و شروع به فعالیت نموده است
آدرس: کاشان میدان کمال الملک جنب ساختمان شیرین ساختمان شرکت فرش طبقه اول
مدیریت: مرتضی والی زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 11:32