آدرس: شاهرود، خیابان 22 بهمن، نرسیده به میدان آزادی، روبروی بانک ملت، ساختمان آجرنما، طبقه ی اول، واحد 4
مدیریت: الهه غلامی

20 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود - محدوده چنار سوخته
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شاهرود
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شاهرود
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک صنعتی
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود - محدوده میدان 7تیر
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود - محدوده خیابان امام
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود - محدوده خیابان امام
بیمه دارد
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود - محدوده مرکز شهر
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در شاهرود - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
تمام وقت
1 سال سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:05