مرکز راهنمایی و مشاوره شغلی دولتی و غیر دولتی کاریابی مهر ایلام
آدرس: ایلام - ابتدای خیابان شهید اخلاوه_نرسیده به آگاهی_جنب رستوران برکت
مدیریت: مهدی نجف پور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 09:08