آدرس: بابل - خیابان طالقانی - ایستگاه آمل - جنب چاپ ارشاد . داخل پاساژ وحدت
مدیریت: هادی علیزاده کفشگر
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:02