موسسه مشاوره شغلی و کاریابی دو یاس با هدف مرتفع کردن مشکلات بیکاری شهر بندرگز، و رونق شغلی شهر تاسیس شده و نیز با ارائه راهکارهای مناسب و مشاوره در این خصوص در خدمت کارفرمایان و کارجویان محترم خواهد بود.
آدرس: استان گلستان. شهرستان بندرگز. چهارراه پاسداران. مجتمع اداری فراز. طبقه دوم. واحد جنوبی
مدیریت: سیدداود میرصادقی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 26 فروردین 1403، ساعت 19:55