کاریابی فوق با همکاری و تعامل با کارفرمایان نهایت بهره مندی از ظرفیت های شهرستان جهت اشتغال از طریق معرفی جویندگان کار به کارفرمایان را خواهد برد
آدرس: خیابان امام خمینی ره جنب دفتر خدمات قضایی ساختمان قدیم بانک ملت
مدیریت: حسین ایران پور
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 06:28