از سال 1386 به عنوان نمایندگی دفتر کاریابی فعالیت داشتم و سال 92 مستقل و مجوز دریافت نمودم
آدرس: خراسان شمالی- شهرستان مانه و سملقان- آشخانه- بلوار شهید بهشتی- انتهایی کوچه بانک ملی
مدیریت: فاطمه عرب زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 31 تیر 1403، ساعت 08:18