ثبت نام - معرفی به فرصت شغلی - تامین نیروی انسانی کارفرمایان - سخت وزیان آور - بیمه بیکاری - شکایت کارگری وکارفرمایی - اعتراض - شکایت
آدرس: خ امام یساول محله تازه شهرجنب مسجد تازه شهر پلاک 17
مدیریت: معصومه عشقی آذر برق
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 00:58