میاندوآب-خیابان قدس-طبق فوقانی عکاسی سیمای معلم
آدرس: خیابان قدس پاساژ 4 شهرداری طبقه فوقانی عکاسی سیمای معلم ساختمان کانون بازنشستگان نیروهای مسلح
مدیریت: منصور مولودی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 20:54