آدرس: پارس آباد-خیابان شهید بهشتی جنوبی روبروی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان جنب بانک کشاورزی
مدیریت: سالار جوانشیر

7 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در پارس آباد - داخل شهر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (6 روز پیش)
 در پارس آباد - داخل شهر
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
‌تمام‌وقت
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در پارس آباد - داخل شهر
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در پارس آباد - خارج از شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در پارس آباد - داخل شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
پاره وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در پارس آباد - خارج از شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در پارس آباد - خارج از شهر
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 09:51