گناباد خیابان شهید شوریده نبش شوریده 6 طبقه فوقانی خانه صنعت ومعدن وتجارت گناباد
آدرس: خراسان رضوی-شهرستان گناباد خیابان شهید شوریده -نبش شوریده6 طبقه فوقانی خانه صنعت ومعدن وتجارت گناباد
مدیریت: محسن جلودار
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403، ساعت 13:35