پراکندگی نیروی کار و متخصص باعث شده است که بنگاه های اقتصادی موجود در تامین نیروی مورد نیاز خود با چالش مواجه گردند. از طرفی جمعیت جویای کار با توجه به اجبار برای تامین مایحتاج زندگی خود اقدام به قبول هر شغلی و یا ارائه اطلاعات نادرست در خصوص تجربه و تخصص خود می نمایند. این موارد، در کنار عدم علاقه به شغل در حال انجام باعث شده است تا راندمان تولید علم و ثروت در بنگاه های اقتصادی متناسب با حجم سرمایه گذاری مالی زمانی و انرژی مصرفی نباشد. موسسه رازخلق می تواند با کمک به کارفرما جهت جذب نیروی متخصص متناسب با مشاغل تعریف شده در سازمان خود، همچنین مشاوره در تدوین چک لیست ها و شرح وظایف کار پرسنل، مدیریت منابع انسانی را در بخش صاحبین کسب و کار و کارفرمایان به بهترین حالت خود برساند. از سوی دیگر با آموزش اصول و مفاهیم بنیادین کسب و کار و کشف تخصص و ظرفیت های شخصیتی افراد، طرح های متناسب هر شخص را چه در قالب پیشنهاد شغل های خانگی و یا مشاغل خویش فرما، و چه معرفی شغل، متناسب با کارجو برای متقاضیان فعالیت در مراکز اقتصادی دیگر به صورت حقوق بگیر، می توان به جهت کاهش آمار بیکاری در کشور قدم مهمی برداشت.
آدرس: تربت حیدریه - محله باغملی - کاشانی 2 مطهری 3 - خیابان آیت الله کاشانی مجتمع تجاری اداری ولیعصر عج - طبقه دوم واحد ب5
مدیریت: مصطفی حاتمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 14 اسفند 1402، ساعت 08:56