این کاریابی از سال91 فعالیت خود را شروع کرده است
آدرس: خراسان رضوی- فریمان-ابتدای خیابان امام رضا غربی
مدیریت: محمدرضا بیات
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 12:07