کاریابی شایان مهر با سابقه بیش از 15 سال در زمینه اشتغال و معرفی جویندگان کار
آدرس: میدان سرداران دروازه تهران مجتمع پارس طبقه دوم واحد ۲۳
مدیریت: مژگان علیزاده
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 16:51