ایجاد - بستر و فضاسازی کار برای کارجویان و مشاوره شغلی
آدرس: استان فارس شهرستان مُهر شهر مُهر خیابان نارنجستان پاساژ ستاره روبه روی مسجد سلمان طبقه اول
مدیریت: رضا شمسی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
پنج‌شنبه 28 تیر 1403، ساعت 16:55