آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارسوا فعالیت آموزشی خود را از سال 1389 در رشته های فناوری اطلاعات امور مالی و بازرگانی عمران معماری مکانیک حقوقی و هنر های تجسمی شروع نموده است. رسالت آموزشگاه آموزش نیروی کار ماهر و اشتغال پایداری برای کارجویان می باشد. و با توجه به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای برای اشتغال کارجویان می باشد و ارتباط مستقیمی با کارفرما و کارجویان دارد لذا اقدام به دریافت مجوز کاریابی نموده تا بتواند کار جویان خود را به صورت مستقیم به اشتغال پایدار وایمن برساند.
آدرس: مشهد بین چهارراه دانشجو معلم 36 پلاک 996 طبقه پائین آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد پارسوا
مدیریت: علیرضا میرزائی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 16:22