اولین کاریابی غیر دولتی بابلسر تاریخ تاسیس 1385
آدرس: مازندران - بابلسر - خیابان امام - کوچه مقابل فرمانداری شهید صدوقی - ساختمام هم کف
مدیریت: رضا سوادکوهی آقاملکی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:10