مدیر داخلی ابوالفضل آقایی 09133525219
آدرس: شهرستان ابرکوه- بعد از میدان بسیج - روبه روی کارخانه یخ سابق- طبقه فوقانی بنگاه ماشین عابدی
مدیریت: ابوالفضل حیدری نصرت آبادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:34