جذب فرصت های شغلی و ارائه به کارجویان
آدرس: سیدخندان خیابان دبستان یاکابلی پلاک۱۳۴۸
مدیریت: منیجه حاجی وند
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:58