اشتغال - طرح کارورزی - آزادسازی مدرک - بیمه بیکاری - دادخواست
آدرس: کرج پل کلاک ایستگاه شهرداری جنب قنادی سولماز پاساژ دمیرچی
مدیریت: مجید روحانی
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 14:02