دفتر مشاوره شغلی و کاریابی
آدرس: درچه فلکه مرکزی مجتمع شایان طبقه 5
مدیریت: سید اصغر ابراهیم زاده
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 02:54