ثبت نام کارجو - ثبت نام کارفرما - روابط کار - بیمه بیکاری - قبول نمایندگی در جلسات هیئت تشخیص -
آدرس: دیواندره -خیابان امام - دور میدان اصلی - بالاتر از داروخانه دکتر کرمی کوچه بن بست عباسی
مدیریت: فریبا کرمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 08:55