استان خراسان شمالی- آشخانه - تاسیس 1401 آدرس بلوار بسیج جنب آموزشگاه رانندگی امیری مدیریت عاطفه شکارچی تلفن 05832920717
آدرس: آشخانه بلوار بسیج جنب آموزشگاه رانندگی امیری
مدیریت: عاطفه شکارچی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
دوشنبه 20 آذر 1402، ساعت 02:05