کاریابی پاسارگاد در راه به کار گماری وثبت نام کارجویان تلاش میکند
آدرس: ماهشهر خیابان شریفی خیابان ابوذرشرقی کوچه ستایش
مدیریت: محمدرضا محمدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
پنج‌شنبه 17 آذر 1401، ساعت 13:16