کاریابی پاسارگاد در راه به کار گماری وثبت نام کارجویان تلاش میکند
آدرس: ماهشهر خیابان شریفی خیابان ابوذرشرقی کوچه ستایش
مدیریت: محمدرضا محمدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 01:07