کد: 50872481

کاریابی

مرکزی، خمین
تاسیس 1384
کاریابی کارگستر خمین
آدرس: خیابان شهدا روبروی مسجد شهدا
مدیریت: احمد قنبری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:22