کاریابی جهادگران در خصوص بکارگماری کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان فعال است...
آدرس: هویزه اهل جرف بازارچه امام رضا ع روبروی مدرسه دبستان دخترانه سمیه
مدیریت: نجات سعیدی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 17:49