تاریخ تولد مدیر کاریابی 1356/03/15 میباشد
آدرس: خیابان شهدا جنب اداره کار
مدیریت: میرعلی صدری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 10:11