کاریابی نوین خلخال با سه کاربر متخصص و کاردان
آدرس: خلخال-خیابان ۲۲بهمن-روبروی دفتر پیشخوان پیری
مدیریت: محمد پیری
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:26