تاسیس 1386 مدیریت سلیمان مهاجروطن وعضو هیات ریسه کاریابیهای استان گلستان در 5 دوره متوالی .. ثبت نام وام مشاغل خانگی و ثبت شکایتهای کارگری دریافت کننده عنوان کاریابی برتر در سال ....
آدرس: گنبد امام خمینی جنوبی نرسیده چهاراه گلشن جنب بانک پاسارگاد . طبقه فوقانی فروشگاه جانبو ,ودیلی مارکت
مدیریت: سلیمان مهاجروطن

12 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در آزادشهر - میدان امام علی
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - خیام شمالی نرسیده به تقاطع بهارشهدا
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - شهرک صنعتی گالیکش
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - روبروی سیلو
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - روبروی سیلو
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - روبروی سیلو
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - خیابان ملک الشعرا کوچه15
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - گنبد
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
3 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (3 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - طالقانی شرقی مجتمع عیسی بیگی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
تمام وقت
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - ینقاق
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در گنبدکاووس - روستای ینقاق
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 2 آبان 1401)
 در گنبدکاووس
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 08:40