دفتر کاریابی ومشاوره شغلی کارجویان خزربامجوزرسمی از وزارت کار+ثبت نام ومعرفی بکار کارجویان+تامین نیروی کار ساده و متخصص کارفرمایان در بخش های صنعت و تولید و خدمات....
آدرس: عباس آباد - خیابان امام خمینی - روبروی بانک ملی
مدیریت: رقیه مهدی زاده وشکی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 19 آذر 1402، ساعت 18:05