دفتر کاریابی ومشاوره شغلی کارجویان خزربامجوزرسمی از وزارت کار+ثبت نام ومعرفی بکار کارجویان+تامین نیروی کار ساده و متخصص کارفرمایان در بخش های صنعت و تولید و خدمات....
آدرس: عباس آباد - خیابان امام خمینی - روبروی بانک ملی
مدیریت: رقیه مهدی زاده وشکی
شنبه 5 آذر 1401، ساعت 10:17