اخذ فرصت شغلی از سوی کارفرما و ارائه به کارجویان - مجوز ثبت متقاضیان بیمه بیکاری
آدرس: تهران شهرستان اسلامشهر خیابان باغ فیض کوچه اول شهید احمد پور حسین پلاک 7 طبقه اول
مدیریت: محمدرضا ابراهیمی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 08:34