موسسه ی مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی دنا شاهرود
آدرس: استان سمنان - شهرستان شاهرود - خیابان معلم - نبش معلم نهم - ساختمان دنا - طبقه اول - موسسه کاریابی دنا شاهرود
مدیریت: صمد وکیلیان
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
جمعه 31 فروردین 1403، ساعت 16:14