کاریابی یاسین در خصوص امر بکارگماری کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان فعال است .
آدرس: محمودآباد - خیابان معلم - رو به روی سپاه -
مدیریت: تهمینه مرادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 3 مرداد 1403، ساعت 22:12