کاریابی یاسین در خصوص امر بکارگماری کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان فعال است .
آدرس: محمودآباد - خیابان معلم - رو به روی سپاه -
مدیریت: تهمینه مرادی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
یک‌شنبه 6 آذر 1401، ساعت 09:37