کاریابی الکترونیک داخلی و بین المللی کیهان
آدرس: شهرکرد- خیابان ولی عصر - تقاطع خیابان مولوی - ساختمان پارسیان - طبقه دوم - واحد سوم
مدیریت: احسان فتحی
متاسفانه هیچ فرصت شغلی برای این جستجو یافت نشد.
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 11:55