کاریابی کومش کار سمنان از قدیمی ترین کاریابی ها در استان سمنان است،این کاریابی در خصوص 1- امر بگارگماری کارجویان و پیدا کردن پرسنل برای کارفرمایان 2- انجام امورمربوط به بیمه بیکاری 3 - آزادسازی مدرک فارغ التحصیلان داشگاه دولتی 4- ثبت دادخواست 5- انجام طرح های مشوق بیمه ای و....مشغول خدمت رسانی است.
آدرس: سمنان-باغ فردوس-بالاتر از مسجد ولیعصر-طبقه فوقانی پرده سرای پردیس
مدیریت: قدیر خلقی

35 آگهی استخدام

در وبسایت کومش کار (چند لحظه پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (چند لحظه پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 روز پیش)
 در سمنان
ساعت کاری ۱۵:۰۰ الی ۲۴:۰۰ مدرک: باسواد ساعت کار: ۹ساعت شیفت: تک شیفت محل کار: داخل شهر
در وبسایت کومش کار (1 روز پیش)
 در سراسر کشور
بیمه دارد
تا 40 ساله
در وبسایت کومش کار (1 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
فقط آقا
تا 40 ساله
در وبسایت کومش کار (3 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (3 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تا 35 ساله
در وبسایت کومش کار (3 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تا 30 ساله
در وبسایت کومش کار (4 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (4 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تا 30 ساله
در وبسایت کومش کار (4 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (4 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تا 33 ساله
در وبسایت کومش کار (5 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
فقط آقا
تا 40 ساله
در وبسایت کومش کار (5 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت کومش کار (6 روز پیش)
 در سمنان
فقط خانم
تا 35 ساله
در وبسایت کومش کار (6 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تا 30 ساله
در وبسایت کومش کار (6 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (6 روز پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تا 35 ساله
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت وزارت کار (1 هفته پیش)
 در سمنان - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
1 سال سابقه
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تا 40 ساله
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
تا 40 ساله
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
دارای گواهینامه/ترجیحا با سابقه کار در این زمینه/ساعت کاری ۸:۳۰ الی ۱۳:۳۰ و ۱۶:۰۰ الی ۱۸:۰۰ مدرک: - ساعت کار: ۷ساعت شیفت: صبح و عصر محل کار: داخل شهر
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
فقط آقا
تا 40 ساله
در وبسایت کومش کار (1 هفته پیش)
 در سمنان
بیمه دارد
فقط آقا
تا 40 ساله
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در سمنان
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
یک‌شنبه 13 آذر 1401، ساعت 12:12