کارافرینی.کاریابی کارافرین.خدمات کسب وکار
آدرس: میدان امام.ابتدای خیابان شهید چمران .ساختمان خردمند طبقه فوقانی دفترخانه حسن فتاحیان
مدیریت: آذر حسنی

12 آگهی استخدام

در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اسلام آبادغرب - شهرک ولیعصر
حقوق 5,000,000 - 7,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اسلام آبادغرب - خیابان شهید چمران فروشگاه خردمند
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (3 روز پیش)
 در اسلام آبادغرب - شهرک صنعتی اسلام ابادغرب
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (4 روز پیش)
 در اسلام آبادغرب - اردسبا
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اسلام آبادغرب - قصرشیرین
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اسلام آبادغرب - خیابان شهید فکوری
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اسلام آبادغرب - شهرک صنعتی
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در ثلاث باباجانی - حسن اباد
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اسلام آبادغرب - فرودگاه
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
1 سال سابقه
در وبسایت وزارت کار (2 هفته پیش)
 در اسلام آبادغرب - چهار راه هدایت
حقوق 6,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط خانم
قراردادی
در وبسایت وزارت کار (4 هفته پیش)
 در اسلام آبادغرب - شهرک جهاد
حقوق 7,000,000 - 10,000,000 تومان
بیمه دارد
فقط آقا
قراردادی
بدون نیاز به سابقه
در وبسایت وزارت کار (دوشنبه 9 آبان 1401)
 در اسلام آبادغرب - میدان هدایت
حقوق 5,000,000 تومان
بیمه دارد
پاره وقت
1 سال سابقه
چهارشنبه 9 آذر 1401، ساعت 09:29